Meteo: Enn Perturbasion Tropikal Pe Apros Ar Moris Ek Pou Ena Gro Lapli ek Loraz Sa Dimans-la

Enn zone bass presion ki pe avolue dan les paraz Agelaga inn intansifie an enn perturbasion tropikal ek pou ena bann avers okazione a Moris a partir Samdi aswar. Letan pou deteliore Dimans apre-midi. Stasion meteorolozik Vacoas inn prevwar sa azordi dan enn kominike spesial a 14hr. Sa kominike-la, stasion meteo Vacoas presize, li valab a partir 16hr sa Samdi le 4 Fevrie-la ziska 16hr Mardi le 7 Fevrie. “Nou pe atann ki system-la intansifie plis an enn depresion tropikal ziska dimin ek pe deplas ver le sud. Dan sa trazektwar-la li pe apros nou rezion. Bann band nuageuses aktiv #Newsfeed

Newsfeed 

from http://topfmradio.mu/index.php/2017/02/03/meteo-enn-perturbasion-tropikal-pe-apros-ar-moris-ek-pou-ena-gro-lapli-ek-loraz-sa-dimans-la/

From https://viralnews1.tumblr.com/post/156756979206

Advertisements

Author: Arielle Bria

Hi I am Arielle Bria lives in USA..I like to trend news of Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s