Meteo: Enn Perturbasion Tropikal Pe Apros Ar Moris Ek Pou Ena Gro Lapli ek Loraz Sa Dimans-la

Enn zone bass presion ki pe avolue dan les paraz Agelaga inn intansifie an enn perturbasion tropikal ek pou ena bann avers okazione a Moris a partir Samdi aswar. Letan pou deteliore Dimans apre-midi. Stasion meteorolozik Vacoas inn prevwar sa azordi dan enn kominike spesial a 14hr. Sa kominike-la, stasion meteo Vacoas presize, li valab a partir 16hr sa Samdi le 4 Fevrie-la ziska 16hr Mardi le 7 Fevrie. “Nou pe atann ki system-la intansifie plis an enn depresion tropikal ziska dimin ek pe deplas ver le sud. Dan sa trazektwar-la li pe apros nou rezion. Bann band nuageuses aktiv “Nou pe atann ki system-la intansifie plis an enn depresion tropikal ziska dimin ek pe deplas ver le sud. Dan sa trazektwar-la li pe apros nou rezion. Bann band nuageuses aktiv asosie avek perturbasion tropikal pou inflians letan a Moris a partir Samdi aswar kot pou ena bann avers pasazer modere par moman.Bann avers-la pou vinn pli frekan ek konsekan avek loraz a partir Dimans apre-midi,” stasion meteo Vacoas explike ek azoute ki “divan pou for avek bann rafal ki kapav vinn ziska 90 km/hr dan sertin l’andrwa Lindi.”La mer pou vinn for ek ouleuse pandan week-end ek bann sorti an mer dekonseye, stasion meteorolozik prevenir nou.

 

from http://topfmradio.mu/index.php/2017/02/03/meteo-enn-perturbasion-tropikal-pe-apros-ar-moris-ek-pou-ena-gro-lapli-ek-loraz-sa-dimans-la-2/

From https://viralnews1.tumblr.com/post/156756979426

Advertisements

Author: Arielle Bria

Hi I am Arielle Bria lives in USA..I like to trend news of Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s