Chemin Grenier: Gerrard “Mo trouv Pascaline, 26 an, bat so zanfan, 3 an, akoz linn kraz so portab”

Li ankor tromatize. Azordi Gerrard*, ki ena 19 an ek abit Chemin-Grenier, dir li pa kapav gard sa dan leker ek li pa kone kouma pou denons sa inzistis ki li finn temwin-la. Li dir nou ki Dimans dernie li finn trouv so vwazinn, ki apel Pascaline ek mama 1 tipti tifi 3 an, bat so ti bebe zis akoz linn kraz so portab. Gerrard rakonte: “Mo vwazinn bien kalm me Dimans le 22 Zanvie monn gengn sok kan monn trouv li pil so zanfan ek bat li for. Mo tann li dir ‘mo ti dir twa pa touss mo portab #Newsfeed

Newsfeed

From https://viralnews1.tumblr.com/post/156404127136

Advertisements

Author: Arielle Bria

Hi I am Arielle Bria lives in USA..I like to trend news of Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s