[Video] Laplaz Mont-Choisy: Guet L’eta Laplaz Apre Fet Lane “Sa pe santi pi”

Plizir dimounn finn al laplaz koumansman lane. Ek zot inn abandonn zot salte lo laplaz kan zot inn ale.

A Mont-Choisy, Mardi le 3 Zanvie, nou finn trouv boutey ek bann manze ki finn zete partou ek mouss plin lo sa.

Video:

Lepep zot bizin reazir ek kan zot al laplaz, na pa polie li. Nou laguer pou nou laplaz apre kan nou al fer fet, nou kit nou bann salte nou ale. Nou lekip konsey ek konsiantiz tou dimounn ramas zot salte ou met li dan poubel avan zot ale.

Pans zot prosin, pans pou apre ek pa zis guet pou aster-la. Amize, fer tam tam, manze ek bwar me kifer zot pa ramas zot salte? Si zot estim zot laplaz kom pou zot mem parey kouma zot netoy zot lakaz, zot bizin fer parey lo nou laplaz. Anou pran nou responsabilite piblik.

#Newsfeed

Newsfeed

From https://viralnews1.tumblr.com/post/155430809076

Advertisements

Author: Arielle Bria

Hi I am Arielle Bria lives in USA..I like to trend news of Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s